شماره های تماس

۰۹۱۳۰۰۰۲۰۱۸

۰۹۱۳۷۴۶۶۸۶۸

۰۳۱-۳۷۷۶۴۶۲۶

آدرس فروشگاه

اصفهان ، میدان ارتش، روبروی بانک ملی، نبش کوچه ۳۶

2

آدرس ایمیل

info@kala313.com